In de kijker:
Bekijk ons vormingsaanbod rond taalbeleid.
 
 
U bent hier: Taalbeleid voorschools en kleuter Start

Welkom op de taalbeleidspagina's voor peuters & kleuters

Taalbeleid bij kleuters, maar ook bij peuters, staat centraal in het onderdeel "Kleuters" van deze website.
Het opzetten van een taalbeleid is immers al van in de kinderopvang aan de orde.
U vindt hier dus informatie over zowel de voor- als over de vroegschoolse periode.
Met de voorschoolse periode bedoelen we in Vlaanderen de leeftijd van 0-2,5 jaar. Kleuters kunnen naar de kleuterschool gaan vanaf 2,5 jaar. Na de derde kleuterklas starten ze in het eerste leerjaar en zijn ze schoolplichtig.
De informatie die u op deze site vindt, is zeker ook bruikbaar in het buitengewoon onderwijs (voor kleuters bijvoorbeeld voor speelleerklas).


Surf je 'rijk'!

Op zoek naar kant-en-klare lespaketten?
Naar een praktische leidraad om een taalbeleidsplan uit te werken?
U vindt een schat aan informatie op deze site:

 • instrumenten
 • materiaal
 • voorbeelden
 • artikels en teksten


Over

 • doelstellingen
 • evaluatie
 • klaspraktijk
 • taal in andere vakken (taal de hele dag)
 • ouders en buurt
 • meertaligheid
 • processen van taalbeleid

Vormingen voor voorschools - en kleuteronderwijs

Of je nu werkt met de jongste kleuters of 5-jarigen, ons aanbod vormingen biedt voor elk wat wils!


Handboek Taalbeleid Basisonderwijs

Het CTO publiceerde begin mei een 'Handboek Taalbeleid in het Basisonderwijs'. In het boek vind je alle mogelijke informatie over hoe je in een basisschool een taalbeleid uitwerkt. Het boek bevat heel veel concrete voorbeelden, recht uit de praktijk van het basisonderwijs.

Fundels

Fundels brengt bestaande prentenboeken tot leven op de computer voor kinderen tussen 3 en 7 jaar. Fundels - bundels vol fun - worden aan scholen en bibliotheken aangeboden in multimediale pakketten rond prentenboeken. Een Fundel bevat naast een digitaal of geanimeerd prentenboek, ook denk- en taalstimulerende activiteiten, spelletjes, kleurplaten, knutseltips en een luikje met informatie over de auteur van het boek. Kinderen kunnen op de computer een digitale versie van het prentenboek bekijken en beluisteren.